Sim năm sinh

Mã sim Số điện thoại Giá tiền Nhà mạng Đặt mua
NS3 092.578.1987

600.000

NS3 092.578.1978

600.000

M 0565.6.1.1978

600.000

SHT 0923.6.4.1979

500.000

QA52 0924.7.3.1970

500.000

QA42 0926.7.4.1974

500.000

QA42 0926.39.1973

500.000

QA42 0921.4.3.1971

500.000

QA40 0925.8.2.1974

500.000

QA40 0569.38.1977

500.000

QA28 0588.10.2012

500.000

QA28 0588.10.2007

500.000

CÔNG TY TNHH QUỲNH ANH MOBILE