Sim năm sinh

Mã sim Số điện thoại Giá tiền Nhà mạng Đặt mua
NS2 0589.5.3.1977

500.000

NS2 0589.5.3.1978

500.000

NS2 0589.5.3.1980

500.000

NS2 0589.5.3.1981

500.000

NS2 0589.5.3.1982

500.000

NS2 0589.5.3.1983

500.000

NS2 0589.5.3.1984

500.000

NS2 0589.5.3.1985

500.000

QA40 0569.38.1977

500.000

QA42 0926.39.1973

500.000

QA42 0921.4.3.1971

500.000

QA42 0926.7.4.1974

500.000

CÔNG TY TNHH QUỲNH ANH MOBILE