Sim năm sinh

Mã sim Số điện thoại Giá tiền Nhà mạng Đặt mua
T-VT 0969.03.07.05

990.000

T-VT 0969.04.08.02

990.000

T-VNM 0969.04.09.02

990.000

T-VT 0969.01.08.02

990.000

T-VT 0969.03.05.02

990.000

KK6 0926.10.10.16

800.000

NS2 0587.5.9.1979

800.000

Pi1 0922.19.11.77

800.000

NS2 0587.5.8.1979

800.000

NS2 0587.2.9.1979

800.000

TS3 0926.10.11.16

800.000

NS2 0589.5.2.1986

800.000

CÔNG TY TNHH QUỲNH ANH MOBILE