Sim năm sinh

Mã sim Số điện thoại Giá tiền Nhà mạng Đặt mua
T-VT 0969.03.05.02

990.000

KK6 0926.10.10.16

800.000

NS2 0587.5.9.1979

800.000

NS2 0587.5.8.1979

800.000

NS2 0587.2.9.1979

800.000

NS2 0589.5.2.1986

800.000

NS2 0589.5.2.1979

800.000

NS3 0589.5.6.1979

800.000

NS3 058.28.5.1989

800.000

NS3 058.26.8.2018

800.000

NS3 058.26.3.1986

800.000

NS3 058.26.1.1998

800.000

CÔNG TY TNHH QUỲNH ANH MOBILE