Sim năm sinh

Mã sim Số điện thoại Giá tiền Nhà mạng Đặt mua
NS2 0589.5.3.1997

600.000

NS2 0589.5.3.1998

600.000

NS2 0589.5.3.2001

600.000

NS2 0589.5.3.2002

600.000

NS2 0589.5.3.2003

600.000

NS2 0589.5.3.2004

600.000

NS2 0589.5.3.2005

600.000

NS2 0589.5.3.2006

600.000

NS2 0589.5.3.2007

600.000

NS2 0589.5.3.2008

600.000

NS2 0589.5.3.2009

600.000

NS2 0589.5.3.2010

600.000

CÔNG TY TNHH QUỲNH ANH MOBILE