Sim sảnh tiến

Mã sim Số điện thoại Giá tiền Nhà mạng Đặt mua
KK5 0926.658.123

500.000

SV 0923.700.678

500.000

KK5 0926.829.678

500.000

I 0924.608.678

500.000

SV1 0928.488.567

380.000

SV1 0928.483.567

380.000

SV1 0928.496.678

380.000

CÔNG TY TNHH QUỲNH ANH MOBILE