Sim Cặp

Mã sim Số điện thoại Giá tiền Nhà mạng Đặt mua
STT 0568.11.22.33

18.000.000

STT 0927.55.66.99

15.000.000

STT 0927.66.99.88

15.000.000

STT 0929.55.22.99

15.000.000

STT 0929.99.33.88

15.000.000

STT 0921.599.799

12.000.000

STT 0925.33.11.88

10.000.000

STT 0928.22.00.88

10.000.000

STT 0928.55.33.88

10.000.000

STT 0921.55.00.88

10.000.000

V.TEL 05.22.11.55.77

5.200.000

V.TEL 05.88.11.55.77

5.200.000

CÔNG TY TNHH QUỲNH ANH MOBILE