Sim năm sinh

Mã sim Số điện thoại Giá tiền Nhà mạng Đặt mua
TS5 09 26.09.2008

2.600.000

TS5 09 26.11.1990

2.600.000

TS5 09 26.11.2016

2.600.000

TS5 09 26.11.2017

2.600.000

STS 0522.3.6.1989

1.200.000

T-VT 0962.06.08.04

990.000

T-VT 0962.03.07.01

990.000

T-VT 0969.04.08.01

990.000

T-VT 0962.06.07.01

990.000

T-VT 0962.05.08.01

990.000

T-VT 0962.05.07.02

990.000

T-VT 0969.04.07.02

990.000

CÔNG TY TNHH QUỲNH ANH MOBILE